tắt mở đèn từ xa ,công tắc đèn tắt mở từ xa ,bằng remote
%%WEEBLYFOOTER%%